Op deze website kunt u de meest recente informatie zoals het partijprogramma, kandidatenlijst, statuten, informatie over het verkrijgen van lidmaatschap en donaties.

Lidmaatschap

ASSEN CENTRAAL is een vereniging. Verenigingen staan er om bekend, dat je er lid van kunt worden. Dat is ook het geval bij ASSEN CENTRAAL.

Als je dat wilt, geef dan je naam, adres, woonplaatsgegevens door aan de ledenadministratie en ook jouw geboortedatum.

Wilt u lid worden? Geef dan uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres door aan info@assencentraal.nl . Ook graag er bij vermelden als u nog jonger bent dan 18 jaar.

Contributie

De contributie bedraagt 1259 cent per jaar.
Als ook jouw partner lid wordt, is het bedrag 1809 cent voor jullie samen.

Jongeren kunnen tot hun achttiende verjaardag kosteloos lid zijn.

Verondersteld wordt, dat de nederzetting Assen met de bouw van het klooster “Maria in Campis” sinds het jaar 1259 bestaat. In het jaar 1809 ontving Assen stadsrechten.

Na aanmelding voor het lidmaatschap ontvang je een bericht met daarin de vermelding hoe je de contributie kunt overmaken.

Donaties

Omdat de contributie “draagkrachtig” verantwoord lijkt, zijn vrijwillige bijdragen van harte welkom.

Voor donaties hoef je overigens niet lid te zijn van ASSEN CENTRAAL, Je mag zelfs anoniem bijdragen!

Betaalgegevens

Het bankrekeningnummer van ASSEN CENTRAAL is NL22 INGB 0675 1326 22

Raadsleden betalen vanwege hun raadsvergoeding een extra bijdrage van tenminste €50 per maand.

Omdat ASSEN CENTRAAL de status van Algemeen Nut Beogende Instelling heeft aangevraagd, zal jouw bijdrage na toekenning van die ANBI-status vanaf 8 december 2021 fiscaal aftrekbaar zijn.

Nieuws

Acti