Op deze website kunt u de meest recente informatie zoals het partijprogramma, kandidatenlijst, statuten, informatie over het verkrijgen van lidmaatschap en donaties.

Hemmo van der Wal

Hoewel, opgegroeid in Hoogeveen, woon ik sinds 1993 in Assen. De eerste ervaring met Assen was met Silvia (nu mijn vrouw) op een kamer aan de Rolderstraat. Door de jaren heen hebben wij Assen goed leren kennen. Zo hebben we in Assen-Oost gewoond, Marsdijk en ook alweer bijna 20 jaar in Kloosterveen, waar wij samen met onze drie kinderen met heel veel plezier wonen

Van jongs af aan heeft de politiek mijn interesse. Ik houd wel van een goede discussie om standpunten helder te krijgen. Als twintiger, actief binnen het CDJA en het CDA, ging ik samen met jongeren van andere politieke partijen bij middelbare scholen langs om het belang van politiek met de scholieren te delen.
Net als jezelf en jouw omgeving is ook politiek steeds in beweging. Enorm teleurgesteld in het landelijke CDA, hoe zij zich intern en naar buiten hebben gedragen, vind ik geen pas hebben. Daarom ben ik mij politiek gaan heroverwegen.

Je kunt op allerlei manieren je best doen voor de stad Assen en haar omgeving. Bijvoorbeeld door deelname aan een sportvereniging, klaverjasclub, kopen bij de lokale winkelier, of door gebruik te maken van lokale ondernemers, betaald werk of vrijwilligerswerk.
Naast mijn werk, dat ik onder meer vanuit Assen doe, met daarnaast wat vrijwilligerswerk, wil ik mij ook politiek gaan inzetten voor deze mooie stad Assen en haar prachtige omgeving. Want waar je ook buiten de stad gaat lopen of fietsen, is het genieten van de omliggende dorpen en buurtschappen.

ASSEN CENTRAAL is de nieuwe politieke partij, waar je bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart op kunt stemmen. Dan gaat jouw stem naar een toekomstbestendig Assen.

Wat ik belangrijk vind, is, dat wij intensiever gaan nadenken over en invulling gaan geven aan onze toekomst. Want hoe willen wij, dat Assen er over 50 jaar uitziet? Hier moeten oplossingen voor worden gezocht, die kunnen rekenen op draagkracht van de Assenaren.
Een positief betrokken en luisterende gemeente Assen op wijkniveau. Het is belangrijk, dat jij als inwoner van de gemeente Assen weet, dat jij gehoord wordt. Niet, dat dit altijd zal leiden tot de gewenste oplossing, immers je kan van mening blijven verschillen.

Naast ouderenwelzijn vind ik, dat extra aandacht moet worden gegeven aan de allerjongsten. Wat mij betreft is dit thema samen te vatten onder “De eerste 1000 dagen…” deze zijn bewezen cruciaal.

Er is een enorme vraag naar huur- en koopwoningen. Door de schaarste raakt de woningmarkt oververhit. Helaas zijn de wachtlijsten voor huurwoningen nog steeds enorm en zijn koopwoningen voor starters niet te betalen. Ik vind, dat Assen goed haar best moet doen samen met woningcorporaties en anderen om snel een betere balans te vinden in het verkrijgen van goede huisvesting.

Een sterk en (fiets)toegankelijk stadscentrum rond het prachtig gerealiseerde Koopmansplein, met gezellige horeca aan de Markt met een diversiteit voor jong en oud.

Dit is in het kort een eerste kennismaking. Van harte ga ik mijn best doen voor Assen.
Ik reken op jouw stem.

Hemmo van der Wal

Lijst 10, kandidaat #5
H.Wal@assen.nl
06 8129 3557