Op deze website kunt u de meest recente informatie zoals het partijprogramma, kandidatenlijst, statuten, informatie over het verkrijgen van lidmaatschap en donaties.

Albert Smit

Mijn naam is Albert Smit. Ik woon samen met Trudy (partner) en Emma (dochter) in de wijk Kloosterveen. Daarvoor heb ik ongeveer 50 jaar in Dwingeloo gewoond.

Na de middelbare school ben ik gaan werken bij de Provincie Drenthe tot 2010, waarna ik als wethouder van de gemeente Assen ben benoemd. Die functie heb ik tot het voorjaar van 2018 vervuld met een groot aantal beleidsterreinen in mijn portefeuille.

Vanaf mijn jeugd ben ik politiek (raadslid) en bestuurlijk actief, zowel op het gebied van sport, als in de woningcorporatiesector (regionaal, provinciaal en landelijk: NWR en later Aedes). In Dwingeloo ben ik 23 jaar lid geweest van de gemeenteraad, waarvan 17 jaar als fractievoorzitter voor de Partij van de Arbeid. Bijna 25 jaar was ik voorzitter van de sportraad Dwingeloo (een overkoepeling van alle sportverenigingen) en vele jaren bestuurslid van de Sportraad Drenthe. Van de plaatselijke voetbalvereniging heb ik 14 jaar de voorzittershamer gehanteerd. Bij de KNVB was ik 25 jaar lid van de Commissie van Beroep (regio Noord).

Als wethouder van de gemeente Assen heb ik twee perioden volgemaakt (2010-2018).

Sinds 2018 ben ik raadslid van de gemeente Assen, lid van de cliëntenraad van het Wilhelmina Ziekenhuis en secretaris van de Bouw sociëteit Drenthe. Het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur van het waterschap Drents Overijsselse Delta en het voorzitterschap van Cliëntenraad UMCG Ambulancezorg Drenthe zorgen weer voor een gevulde agenda.

Ik ben een echte Drent, een sociaal democraat, pragmaticus, empathisch en laagdrempelig. Ik heb een groot verantwoordelijkheidsgevoel, houd overzicht en werk graag vanuit een beschouwend perspectief. Een ieder, die meer van mij wil weten, mag mij bellen (06 51416998) of mij uitnodigen op de koffie.

Als lijsttrekker van ASSEN CENTRAAL ben ik trots op, dat we een krachtig programma kunnen presenteren en mooie kandidatenlijst hebben kunnen samenstellen. In de overtuiging, dat ASSEN CENTRAAL midden in de samenleving wil staan, heb ik er zin in om energie te steken in de uitvoering van het programma. Het is aan u om dat te bepalen.

Albert Smit

Lijst 10, kandidaat #1
Albertquick@hotmail.com
06-51416998