Op deze website kunt u de meest recente informatie zoals het partijprogramma, kandidatenlijst, statuten, informatie over het verkrijgen van lidmaatschap en donaties.

Paulien van der Meulen

Mijn naam is Paulien van der Meulen-ter Braake. Ik ben geboren en getogen Assenaar, 55 jaar oud, getrouwd, moeder van twee kinderen van 24 en 26 jaar oud, opgegroeid in Assen-Oost en sinds 1989 woonachtig in Marsdijk. Ik werk vanaf die tijd in staf- en/of adviesfuncties in of voor de zorg. Op dit moment werk ik als programmamanager voor de Friese ouderenzorgorganisaties. Er komt veel op de ouderenzorg af. Zo verdubbelt het aantal 80-plussers en neemt het aantal jongeren af. Om deze reden moeten we de ouderenzorg anders gaan organiseren. Denk aan de samenwerking met huisartsen, thuiszorg, ziekenhuis, mantelzorgers en vrijwilligers om ouderen veilig en langer zelfstandig thuis te laten wonen. Ook de inzet van slimme zorgtechnologie, zoals heupairbags, alarmeringssystemen en zorg op afstand dragen hieraan bij.

Deze ontwikkeling speelt natuurlijk ook in Assen. Graag draag ik hieraan bij vanuit ASSEN CENTRAAL. Niet alleen een goede zorg voor ouderen vind ik belangrijk. Ook het maken van goede keuzes om de aantrekkelijkheid van Assen te behouden en verder uit te bouwen. Denk aan een aantrekkelijk winkel- en horeca-aanbod, groter aanbod van culturele activiteiten en ruimte voor lokaal ondernemerschap. Daarnaast ga ik voor goede bereikbaarheid en aantrekkelijke architectuur van de stad en meer betaalbare woningen voor alle doelgroepen. Graag draag ik vanuit ASSEN CENTRAAL hieraan bij. Ook ga ik voor een sterk verenigingsleven en stimuleren van bewonersinitiatieven met veel aandacht voor ontmoeting, gezondheid en leefbaarheid. Extra inspanningen doen voor behoud en creëren van werkgelegenheid, vooral als de NAM sterk wordt afgebouwd en de kazerne mogelijk verdwijnt. Dat laatste moeten we natuurlijk koste wat het kost voorkomen! Ten slotte ga ik voor het meer en beter in de etalage zetten van Zorgstad Assen en kansen creëren en benutten van TT-World.

Wat mij vooral aanspreekt van ASSEN CENTRAAL is dat de wens van Assenaar centraal staat en ze niet verbonden is aan een landelijke politieke partij of geestelijke stroming. Het gaat om de betekenisvolle dialoog met de Assenaren om het goede te doen voor Assen. Daar draag ik graag aan bij!

Paulien van der Meulen-ter Braake

Lijst 10, kandidaat #7
p.meulen@assen.nl
06-51772265