Op deze website kunt u de meest recente informatie zoals het partijprogramma, kandidatenlijst, statuten, informatie over het verkrijgen van lidmaatschap en donaties.

Historie Assen Centraal

ASSEN CENTRAAL is een nieuwe politieke partij, onafhankelijk van een landelijk politieke of geestelijke stroming.

Wij zijn dus niet te plaatsen in het rijtje van linkse of rechtse partijen of alles, wat daar tussen in zit. ASSEN CENTRAAL heeft als uitgangspunt de wens van de Assenaar en dat, wat goed is voor de gemeente Assen. De opvattingen, die daar uit voortvloeien, hebben wij als uitgangspunt vermeld in het partijprogramma. Echter, als de wens van de Asser inwoners in de toekomst anders zal zijn dan nu in het programma staat verwoord, zullen wij daar zoveel mogelijk rekening mee houden. Om uw opvatting over kwesties in onze stad te peilen, staan wij steeds met een luisterend oor tussen de kiezers. Niet alleen tijdens de verkiezingscampagne, maar ook daarna. Als volksvertegenwoordiger is dat een eerste vereiste en daar stáán we voor.